Liên hệ
 
Thông tin liên hệ
KHÁCH SẠN HẢI VÂN

Địa chỉ : 55 Lam Sơn, thị xã Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang
Điện thoại khách sạn: 077 3852001-3852872 - Fax 0773 851685
Điện thoại nhà hàng: 0773 850345–0773 850344 - Fax: 0773 851685
Mobile: 0919 261 635
Email:

LIÊN LẠC
<