Đặt phòng
 

Được xây dựng từ năm 2005, mỗi năm được sửa chửa và trang bị những thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Với số lượng 65 phòng, khách sạn Hải Vân có thể lưu trú trên 250 du khách trong cùng 1 thời điểm.

Thông tin đặt phòng
Ngày nhận phòng*:
Ngày trả phòng*:
Số khách người lớn*:
Số khách trẻ em:
Phòng đơn:
Phòng đôi:
Phòng ba:
Thông tin khách đặt phòng
Họ tên*:
Giới tính:
Ngày sinh:
Quốc tịch*:
Số Passport:
Số Visa:
Địa chỉ:
Quốc gia:
Điện thoại*:
Fax:
Email*:
Copyright © 2010 Hai Van Hotel.
55 lam Sơn, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang - Tel: 077 3852001-3852872 - Fax 0773 851685
Share |